Bnr Hånd

Håndanalyse

Dine hænder er et magisk landskab af fantastisk viden og indsigt om hvem du er som person. De viser hvordan du har det personligt på alle planer og med alle detaljer af livet. Et håndaftryk lavet med et Print-Kit kan derfor beskrives som et spejlbillede af din indre og ydre tilstand. Det viser hvordan du har det her & nu og viser hvilke muligheder du har for at optimere vækst i dit liv.

En håndanalyse vil klart og tydeligt beskrive, hvordan du har det følelsemæssigt, tankemæssigt og hvordan du er i kontakt med dine styrker og behov. Dine hænder vil også vise hvordan du bedst muligt, kan skabe positive forandringer i givne områder af dit liv. Det kan være privat og professionelt. Sidst men ikke mindst kan håndanalysen give dig en bredere forståelse af hvem du er, hvad der gør dig unik og til noget helt særlig.

Du kan vælge en håndanalyse, fingerprintanalyse eller gavemærkeanalyse som individuel session eller du kan kombinere dem til et mentorforløb. Et mentorforløb indeholder alle tre analyser.

Sommertilbud: 

Individuelle session: DKK: 900,- kr  

Du vælger selv hvilken analyse du ønsker, håndanalyse, fingerprintanalyse eller gavemærkeanalyse.

Mentorforløb: DKK: 1800,- kr. 

Her får du alle tre analyser med i en 1:1 Session.

Håndanalyse

En håndanalyse er et redskab, der belyser hvem du er som person og vil give dig et klart og tydeligt billede af din personlighed og din personlig profil.

Jeg tager udgangspunkt i et håndprint, du har lavet med et Print-kit. Et print-kit er et sværte ark, du skal bruge til at lave et print af begge dine hænder. Udfra printet kan jeg ser alt i dine hænder af linier og former.

En håndanalyse indeholder bl.a gennemgang af de elementer der er i dine hænder, de store linier i dine hænder som f.eks. din hjertelinie, gavemærker og fingerprint. Analysen er et her og nu billede af hvor du er i dit liv. Hvilke styrker du har, hvilke udfordringer du har og giver et klart billede af hvad du kan gøre for at optimere vækst i dit indre og ydre liv og gøre brug af dit potientiale i din hverdag.

En håndanalyse er ikke en håndlæsning. Jeg ser derfor ingen forudsigelser, der har med din fremtid at gøre. Det er et her og nu billede af hvor du står og er i dit liv. Du vil modtage kendt viden om hvem du er, ny viden om hvem du er, viden du har brug for at bruge tid på at implementere tankemæssigt og følelsesmæssigt.

En håndanalyse kan give dig god mulighed for personligudvikling og give dig mulighed for at følge et mentorforløb. Et mentorforløb vil indeholde samtaler, der tager afsæt i den viden du modtager fra din håndanalyse.

Indsigt er udsigt til en ny fremtid.

Pris

 • Håndanalyse
  DDK 900-
  1:1 session varighed ca. 1 time der optages som lydfil og kan sendes til f.eks. dropbox.

  Print-Kit

  Inklusiv 2 timers forberedelse.

Fingerprintsanalyse

En fingerprintsanalyse er en analyse af de mønstre og formationer, der er i dine fingerspidser. En analyse vil give dig information om din Livsskole, din Livslektion og din Livslektion.

Din livsskole er den måde du ser og oplever verden på. Din livslektion er det emne eller tema du livet igennem skal lære fra for at optimere din personlige essens. Dit Livsformål er det emne eller tema du stråler stærkest i og er de emner og temaer hvor du har stærkest kontakt til din essens. Med en fingerprintanalyse får du kendskab til alle tre områder og samlet vil det give dig et klart billede af hvor dine styrker og behov er. Den viden du får i en fingerprintsanalyse giver et klart billede af emner eller temaer du kan arbejde videre med i dit liv. Samlet kan det virke opklarende for dig som person at få emnerne belyst og analyseret, da det vil give dig  mulighed for at optimere din egen essens. Fingerprintsanalysen er det der giver et unikt billede af hvem du er som person. Formationerne der er i dine fingerspiser dannes tidligt i fosterstadie og ændres ikke i løbet af livet.

En fingerprintanalyse kan give dig god mulighed for personligudvikling samt du har mulighed for at  følge et mentorforløb med opfølgende samtaler. Her vil samtalene tage afsæt i din livsskole, livslektion og livsformål.

Pris

 • Fingerprintsanalyse
  DDK 900,-
  1:1 session varighed ca. 1 time der optages som lydfil og sendes til f.eks. dropbox.

  Print-Kit

  Inklusiv 2 timers forberedelse.

Gavemærker

En gavemærkeanalyse er en analyse af særlig mærker i dine hænder. Der findes 19 gavermærker, der hver i sær indeholder viden og indsigt. Gavemærkerne indeholder viden om særlige evner eller talenter, du har med dig som person. I nogle perioder af livet har du aktive gavemærker og i andre perioder har du inaktive gavemærker. Det vil sige om de kan ses eller ikke ses i dit håndprint. Det afhænger af om du som person har brug for den viden og indsigt der er i det pågældende mærke. Og om gavemærker vil fortælle dig noget særligt til lige præcis den livsperiode du er i.

En gavemærke ananlyse kan stå alene eller sættes sammen med en hånd & fingerprintsanalyse.

Pris

 • Gavemærker
  DDK 900,-
  Print-kit.

  1:1 session varighed 1 time der optages som lydfil og sendes til f.eks. dropbox.

  Inklusiv 2 timers forberedelse.

Indsigt er udsigt til en anden fremtid